Watermelon Big Band (2000-2002)

Watermelon Big Band (2000-2002)

Big Band da facultade de Musicoloxía da Universidade de Salamanca.