Spinochordodes (2011)

Spinochordodes (2011)

Spinochordodes:

Spinochordodes tellinii é un nematomorfo parasito; as súas larvas desenrólanse en insectos da orde Orthoptera (grilos e saltóns).

Estes gusanos, ao medraren no seu interior, son capaces de modificar o comportamento do hóspede; provocando que salte á auga e afogue.

O gusano adulto vive e reprodúcese na auga.