Mañá será outro día. (CTV/2003)

Mañá será outro día. (CTV/2003)

Mañá será outro día: O día 5 de xullo estrease, en horario de máxima audiencia, este

talk show que tiña por obxectivo descubrir cómo cambiaron as nosas vidas durante o

período entre os anos corenta ós oitenta. Cada unha das trece edicións do novo

programa, presentado por Tomás Alonso e Beatriz Oviedo, centrábase nun tema

determinado, como foi o caso do turismo nos anos 60, os anos dourados de Eurovisión

ou os recordos da infancia. Pero as entrevistas a personaxes famosos nas cinco décadas

que abarcaba o espazo foron o ingrediente fundamental.