9 Outubro 2014. Sanfroidance. Praza de Santa María. Lugo.