3 decembro 2016. Boneflower+Ordesa na Sala Avenida. Escairón, Lugo.