8 febreiro 2016. Cró+Fusa Sifone na Sala Avenida. Escairón (Lugo)