7 outubro 2020. Por mi swing na semana cultural do SanFroilán en Lugo.