7 outubro 2014. Guerrera no patio do seminario. San Froilán. Lugo