6 xaneiro 2017. Gancho Sanches+Electric man na Sala Avenida. Escairón, Lugo.