6 setembro 2014. Sonido Ovofrito. Festival na Pena de Candamil. Lugo.

6 setembro 2014. Sonido Ovofrito. Festival na Pena de Candamil. Lugo.

 

Linda Guilala

Mequetrefe

Disco Las Palmetas

Anibal Anisakis

Caxade