6 novembro 2015. Pepe Piña no Café Lanzós de Betanzos (A Coruña)