6 febreiro 2016. Fogbound+Inoperantesdjs na Sala Avenida. Escairón (Lugo)