6 decembro 2017. Grima+Inmates na Sala Avenida. Escairón, Lugo.