6 de decembro 2013. Marcianos e Turbolaser na Sala Avenida de Escairón (Lugo)

6 de decembro 2013. Marcianos e Turbolaser na Sala Avenida de Escairón (Lugo)

Sonido Ovofrito na Sala Avenida de Escairón (Lugo)