5 xuño 2014. GCMUS. Sons creativos. Lugo.

5 xuño 2014. GCMUS. Sons creativos. Lugo.

“A improvisación libre “quiosco aberto: mundo urbano/mundo natural” pretende aunar as enerxías sonoras dos músicos participantes nun concerto aberto a todas as ideas e propostas nun devenir aleatorio dende o paisaxístico a o melódico ou simplemente rítmico. 

O mundo urbán e a natureza parecen estar de costaas musicalmente falando máis como bos amantes ambos son dependentes un do otro a pesar das contradicciones aparentes.

Unha reflexión sonora sobre estos temas diversos e distantes é o reto do 5 de xuno ás 20h30 no quiosco da alameda de Lugo. Neste concerto participarán membros do Grupo de Creación Sonora da USC (GCSUS) e estará aberto á participación daqueles músicos que traballen as prácticas improvisatorias, as musicas improvisadas e a experimentación utilizando a tecnoloxía como base das súas creacións. Para poder participar neste concerto é necesario inscribirse previamente na Área de Cultura da USC no Campus de Lugo, conforme ás bases da convocatoria.

DATAS: 05/06/2014
HORA: 20h30
LUGAR: Quiosco da Praza Maior