5 xaneiro 2016. The Black Wizards + Vircator. Sala Avenida de Escairón (Lugo).