4 xaneiro 2019.Por mí swing no Casino de Mugardos, A Coruña.