24 decembro 2016. Baile na Sala Avenida. Escairón, Lugo.