30 xullo - 3 agosto 2021. Reservado MNR. Escairón.