23 decembro 2016. Liquen na Sala Avenida. Escairón, Lugo.