29 novembro 2013. Virginia Labuat nos directos do Club Medievo de Lugo.

29 novembro 2013. Virginia Labuat nos directos do Club Medievo de Lugo.

Sonido Ovofrito nos directos do Club Medievo de Lugo.