28 xaneiro 2020. Chavalán na Sala Avenida. Escairón, Lugo.