27 xullo 2017. Cró!+Diola na Sala Avenida. Escairón, Lugo.