27 decembro 2019. Methone+Fedeosquiere+Moure na Sala Avenida de Escairón.