15 decembro 2016. Pepe Piña en Culleredo, A Coruña.