25 maio 2019. Korto na Sala Avenida. Escairón, Lugo.