25 febreiro 2017. Voltem na Sala Avenida. Escairón, Lugo.