22 decembro 2018. Pepe Piña no Círculo. Escairón, Lugo.