21 decembro 2018. Bailes contra a fame no Mercado de Lugo.