2001. II Día da Música Xove. Xunta de Galicia. Modalidade novas tendencias.