2 marzo 2019. Julixo+Broqua+Liquen+Methone+Scairon Johanson na Sala Avenida. Escairón, Lugo.