18 marzo 2017. II Feira do Disco e o libro Galego. Monterroso, Lugo.