16 setembro 2017. Esteban & Manuel na Sala Avenida. Escairón, Lugo.