15 decembro 2018. Por mí swing na casa da xuventude de Lugo.