14 febreiro 2015. Lou Reyes na Sala Avenida. Escairón (Lugo)