24 maio 2019. Pepe Piña no Café Lanzós de Betanzos, A Coruña.