1 marzo 2014. Vicky Polard. Directo na Sala Avenida de Escairón (Lugo)