1 agosto 2019. Skintight no BeerVeiro Fest. Viveiro.