1 Agosto 2014. Sonido Ovofrito na presentación do Tentacle. Tres60. Ribadeo (Lugo).