6 e 7 setembro 2024. Reservado Osa do Mar. Burela.