31 agosto 2023. Vecinos no Rincón ao pé da praia de Burela.