1 outubro 2023. Bellón Maceiras na Festa da Faba. Lourenzá.