24 xullo 2023. Smile no Rincón ao Pé da praia. Burela.