23 xuño 2023. Penúltima Sabinera no Rincón ao Pé da Praia. Burela.