23 maio 2021. Escairon Johanson en Escairón, Lugo.