18 febreiro 2023. Dalila +Scairon Johanson +Methone +BB.Wav na Sala Avenida de Escairón.