16 outubro 2021. Por mí swing na Sala Malatesta. Compostela.