10 febreiro 2024. Scairon Johanson na Sala Avenida. Escairón.