10 decembro 2022. Jepards na Sala Avenida. Escairón, Lugo.