13 maio 2024. Reservado Polos Creativos. Menéndez Pelayo 18.00.